Przejdź do treści
Urząd Miasta Żyrardowa

Archiwum cyfrowe Pomnika Historii
Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna

Plac Władysława Sołtana i fabryka

Opis:

Widok na Plac Sołtana (Jana Pawła II), mur Tkalni, Starą Przędzalnię oraz Nową Przędzalnię.

Datowanie:
Okres międzywojenny
Autor:
Wydawnictwo Powszechnej Spółdzielni Rob.-Spoż.
Sygnatura:
MŻ/I/480/6
Własność:
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie