Przejdź do treści
Urząd Miasta Żyrardowa

Archiwum cyfrowe Pomnika Historii
Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna

Prześlij materiały

  Dane wysyłającego


  Informacje o zdjęciu / dokumencie / mapie  Jeżeli przesyłany materiał stanowi element większego zbioru np. albumu ze zdjęciami, kroniki należy podać nazwę albumu, atlasu map etc.
  Proszę podać datę wykonania zdjęcia, mapy, dokumentu. Jeżeli nie ma pewności co do datowania należy przed datą wpisać „około”
  Jeżeli nie jest znany autor, należy wpisać „nieznany”, w przeciwnym razie podać pełne imię i nazwisko lub nazwę wydawcy.
  Należy podać imię i nazwisko właściciela. W przypadku, gdy właściciel nie chce ujawniać swoich danych personalnych należy wpisać „własność prywatna”
  W przypadku, gdy właściciel nie wyraża zgody na kopiowanie i udostępnianie poza portalem przesłanego materiału należy wpisać „Wszelkie prawa zastrzeżone”. Natomiast w przypadku zgody na niekomercyjne udostępnianie zasobu na wolnej licencji Creative Commons CC-BY-NC-SA należy wpisać „CC-BY-NC-SA”.
  Przesyłane materiały nie mogą naruszać Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

  Regulamin

  Niniejszym wyrażam zgodę na:

  Archiwum cyfrowe Pomnika Historii Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna nie rości sobie praw do własności intelektualnej, majątkowej, praw autorskich, praw autorskich majątkowych do przesłanych materiałów. Reprodukcja zawartości strony za zgodą autorów i podaniem źródła. Zastrzegamy sobie możliwość wykorzystania materiałów do celów autopromocyjnych.