Przejdź do treści
Urząd Miasta Żyrardowa

Archiwum cyfrowe Pomnika Historii
Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna

Magistrat

Opis:

Widok z Placu W. Sołtana (Jana Pawła II) na Magistrat.

Datowanie:
Okres międzywojenny
Autor:
Powszechna Robotnicza Spółdzielnia Spożywców
Sygnatura:
MŻ/I/471/5
Własność:
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie